Philosophia Orientalis. A Filosofía Oriental desde Galicia – (Ed.) Martín González Fernández, Oscar Parcero Oubiña, Jorge Cendón Conde, M. R. Básalo

14.00

O noso propósito, polo tanto, non é ser fieis ou escravos do concepto, da categoría histórica, que respecta-mos, como non podería ser doutro modo, senón, máis ben, levala ó rego, conducila de novo, pera xa feita a purga ilustrada, ó sentido común, onde Filosofía oriental adoita asociarse ás filosofías non-occidentais. É o que todos entendemos, polo xeral. Nin cristián, nin xermánico, nin grego, o pensamento filosófico é univer-sal e polimorfo.

E todas estas estruturas de pensamento, as do Extremo, Medio e Próximo Oriente, ás que quizais, para restarlles valor, e con certa condescendencia de brancos, cristiáns, caucasianos e occidentais, preferimos ou adoitamos chamarlles «sabedorias orientais», deben interesar ó historiador da filosofía, e ó curioso, porque nos dan un quadro xeral do pensamento no mundo, un mapa cognitivo xeral, de memoria colectiva, o ainda conservado. E outros beneficios. A pupila estréitase de tanto avalar ó redor de si.

1 em stock

Descrição

Philosophia Orientalis. A Filosofía Oriental desde Galicia
(Ed.) Martín González Fernández, Oscar Parcero Oubiña, Jorge Cendón Conde, M. R. Básalos

Colaboram: M. R. Basalo, Jorge Cendón Conde, Laura Garriba Alves, Anaís Fernández Fernández,
Kali Ferrández, Martín González Fernández, Laura Grobas Sebio, Alba Iglesias Varela,
Rodrigo Moure Ordóñez, Oscar Panero Oubiña, Iván Rocha Regueira

Inclui traduções e transcrições de Jorge Luis Borges, Camilo Díaz Arias de Castro, Toshihiko Izutsu,
Vicente Risco, Yoshitsugu Sawai, García de Silva y Figueroa

Direcção Gráfica e Capa de António Pedro

Edições Húmus, 2016